Rěčne kućiki

Drohne

Dźeń a husćišo wustupuje w němčinje słowo „Drohne“, z kotrymž so pomjenuje wěsty typ lětaceho aparata. W tutym zmysle wužiwaše so wuraz prěnjotnje za lětadła bjez wobsadki, kotrež zasadźuja so we wójnje abo za spionažu. Tež hdyž w nich žadyn pilot njesedźi, njelětaja tute aparaty awtomatisce a bjez pilota. Ně, pilot sedźi něhdźe na zemi. Mjeztym wužiwa so wuraz „Drohne“ tež za wjele mjeńše lětanske aparaty, kotrež so w ciwilnym žiwjenju zasadźuja, na přikład za rumnostne abo třidimensionalne fotografowanje abo scyła za fotografowanje z powětra. Tajki aparat je podobny na helikopter a mjenuje so tohodla tež kwadrokopter abo multikopter (wotwisujo wot ličby rotorow resp. propelerow). Tutej słowje hodźitej so tež w serbšćinje wužiwać. Motiwacija za němske „Drohne“ w zmysle lětaceho aparata tči we werbje „dröhnen“, serbsce potajkim šwórčeć abo brunčeć. Brunčaki móžemy zawěsće pomjenować lětadła bjez wobsadki za wojerske potrjeby, wšak su to wjetše brunčace aparaty. Za ciwilne potrjeby twarjene kwadrokoptery abo multikoptery su lóše a móžemy je tuž šwórčaki mjenować. Wšojedne, hač chcemy serbsce tajki aparat mjenować kwadro- resp. multikopter abo šwórčak – wužiwar tuteje techniki ma wobkedźbować předpisy za škit priwatneje sfery, wšako móžeš z nimi wulkotnje susodow wobkedźbować.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka, cuze słowo

hesła: Drohne, multikopter, šwórčak, kwadrokopter