Rěčne kućiki

Dołhochwilny

Njedawno čitach rozprawu, w kotrejž rěkaše: „Byrnjež přednošk wjace hač dwě hodźinje trał, njebě to někak 35 zajimcam dołhochwilne“. Rjany to kompliment přednošowarjej, ale moje rěčne začuće so tomu wobaraše. A woprawdźe, zestajenka dołhochwilny ani w słownikach ani w rěčnym korpusu Serbskeho instituta zapisana njeje. Bě to potajkim zajimawy přednošk a čas je so poměrnje spěšnje minył. Tež wašnje přednošowanja njebě tajke, kajkež je w němčinje z „langatmig“ abo z „langweilig“ wopisujemy. Njetrjebamy němske „langweilig“ posłownje do serbšćiny přełožić, dokelž je w serbšćinje rěčnych srědkow dosć: Bě to zajimawy přednošk z napjatym wopisowanjom pućowanja, tak zo so připosłucharjam wostudźiło njeje. A tak njetrjebachu wostudu pasć, ale sćěhowachu putacym słowam přednošowarja. Nó, a tuž so nadźijam, zo so wam – lubi posłucharjo – wostudźiło njeje.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: adjektiw

hesła: dołhochwilny, langweilig, langatmig, zajimawy