Rěčne kućiki

Dno

W nowinach sym čitała, zo je w dźensnišim času „wjele ludźi bjez dna“ – što drje je z tym měnjene? Z konteksta hodźeše so wučitać, zo dźe wo to, zo njewědźa so tući ludźo tak prawje w swěće zarjadować, njemóža sej prawe městno namakać. Formulacija wšak je misnjena. Bjez dna móže w serbšćinje być někajke sudobjo abo druhi zběrnik kaž na přikład měch. Tajke sudobjo so wězo napjelnić njehodźi, wšak deleka wšo zaso zwupada abo wuběži. Přisłowo praji: „Prošerski měch je bjez dna.“ W přenjesenym zmysle hodźi so prajić, zo je dodźeržane awto kaž sud bjez dna – přeco zaso maš wudawki, zo by wottrjebane dźěle wobnowił. Pičk móže pić kaž bjez dna. Potom je wón dno zhubił, kaž pisa Radyserb-Wjela. – Dno zhubić wšak móžeš tež w hinašim zmysle – hdyž mjenujcy we wodźe brodźiš a nadobo wjac dno pod nohomaj nječuješ, to móže strašna situacija być za tajkeho, kiž njemóže płuwać – serbšćina znaje tu wobrot pódu pod nohomaj zhubić – podobnje kaž rěka w němčinje „den Boden unter den Füßen verlieren“ a na přikład pólsce „stracić grunt pod nogami“ – a to drje je pozadk za před chwilku mjenowanu formulaciju wo ludźoch bjez dna, kiž měła tuž lěpje rěkać, zo su mnozy w dźensnišim swěće pódu abo snano tež dno pod nohomaj zhubili – woni so móhłrjec bjez směra tam a sem motaja, hdźež jich wobstejnosće donjesu a faluje jim krute městno w žiwjenju.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: přenjeseny woznam, wobrot, přisłowo

hesła: Boden: den Boden unter den Füßen verlieren, ein Fass ohne Boden, dno, póda, bodenlos