Rěčne kućiki

Dichtung

Njedawno sym tu rěčała wo našej přemokanej terasy, kiž ma so znowa izolować a abdichtwaćzalěpić. Wostanu hišće při werbje dichten a pospytam jónu z jeho substantiwiskej wotwodźenku „Dichtung“. Ně, njeńdźe mi wo basnistwo, ale wo techniku, na přikład hdźež maja so roły wodowoda zwjazać abo zahrodna hadźica na honač tak kruće, zo žanu wodu njepřepušća. Kóžda dźěrka abo škałoba ma so při tym zatykać – prjedy su za to konopjowe włokna brali, dźensa mamy za to zwjetša gumijowe rynki abo profile. Z toho móžemy sej wotwodźić pomjenowanje zatykanska rynka abo zatykanski gumij, chiba gumijowa rynka k zatykanju, ale to je hižo zaso dołhe a njelepe. Z jednym słowom móhło so prajić zatykačk. Słownik namjetuje tež hišće zatłusk – potajkim něšto, štož so zatłusnje, tola tuta wotwodźenka njeje jara zrozumliwa. Delnjoserbšćina dowoli sej tu němsku požčonku dichtunga, tak wuči internetny słownik. Tola w hornjoserbskej spisownej rěči wšak tajke germanizmy radšo wobeńdźemy. Tak sym sej potajkim za našu hadźicu kupiła zatykanske gumije abo rynki, abo hišće lěpje – zatykački, zo njeby z honača wjace kapało.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: Dichtung, abdichten, zatykačk