Rěčne kućiki

Bowar

W februarskich dnjach kruteho zmjerzka je so tu w rozhłosu zjewiło zajimawe słowo, wo kotrymž so twjerdźeše, zo w žanym słowniku njesteji – mjenujcy bowar. Připosłucharka wopisowaše jón jako wulki kosmaty kornar, zapinjeny z kneflom, kiž pomhaše při rěznej zymje, wosebje, hdyž so wón zapinjeny na chribjet wobroći, zo by hubu a nós před zymnym powětrom škitał. Ale zwotkel wšak so te słowo bjerje? Myslu sej, zo je wujasnjenje w němskim słowje „die Boa“ – tež to je pomjenowanje za kosmaty šawl, kmótřiło je tu mjeno hoberskeho hada „Boa constrictor“, kotrehož znajemy ze zwěrjenca. „Boa“ jako šawl móže być z pjerjow – jako „Federboa“ – abo z kožucha – jako „Pelzboa“, runje kaž wopisowany serbski bowar, kotryž měł so tuž poprawom pisać boa. A runje takle pisachu 1912 w Katolskim Posole, jako wozjewichu, zo je so „na puću z Wudworja do Kukowa njedźelu wječor jedyn šěry boa zhubił“. Zajimawe wšak je, zo je so tu ród změnił ze žónskeho na muski. Wujasnjenje móže w tym być, zo je so přenjesł ród ze słowa kornar, štož je takrjec nadrjadowane zapřijeće. Hdyž by so wobchował žónski ród, by nimo toho při skłonjowanju jenož złóžka bo- wyše wostała. A na kóncu móhła so słowna skupina w bowje chodźić tež hišće wopak rozumić.

S. Wölkowa

temy: pochad słowow

klučowe słowa: požčonka, substantiw, němčina

hesła: bowar, Boa, Federboa, Pelzboa