Rěčne kućiki

Błyskač

Lubi připosłucharjo, je so wam tež hižo tak zešło, zo sće z awtom po puću domoj byli abo něhdźe druhdźe chwatali a cak – bórze po tym doleći wam drohe foto do domu. Zawěsće so potom tež mjerzaće, zo je blycer was blycwał. Znajmjeńša jednu radu za was w tym zwisku mam, mjenujcy, kak móžu tomu blycerej serbsce prajić. Policajski aparaćik, kotryž spěšnosć měri a nas při překročenju dowoleneje spěšnosće fotografuje, je prosće błyskač. Je to wot werba błyskać z pomocu přiwěška -ač abo wotwodźeny substantiw, kotryž pomjenuje wěsty srědk abo nastroj. Potajkim je błyskač něšto, z čimž so błyska respektiwnje je to aparat, kotryž błyska. Nimamy wjele tajkich słowow w serbšćinje, kotrež so takle tworja. Někotre pak zawěsće tež znajeće, na přikład je substantiw kałač – wotwodźeny wot werba kałać – něšto, z čimž so kała abo něšto, štož kała. Potajkim, hdyž sće zaso jónu přespěšnje po puću, mysliće na to, zo su wobrazy wot fotografa lěpše a tuńše hač te wot błyskača.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: Blitzer, błyskač, blycer