Rěčne kućiki

Bjezmjasne zežiwjenje

Tež dźensniši rěčny kućik so z tematiku stroweho zežiwjenja zaběra. Njedawno so mje w tutym zwisku něchtó wopraša, hač njemóhli w hornjoserbšćinje požčonku wegetariar serbsce wopisować. Zajimawe je, zo je słowo wegetariar hižo w prěnim wudaću prawopisneho słownika z lěta 1970 zapisane, štož potwjerdźi, zo su so hižo před połsta lětami někotři wegetarisce zežiwjeli. W aktualnym wudaću słownika preferujetej so pomjenowani wegetar a wegetarka. Wězo bychmy móhli serbsce wopisować, zo so něchtó bjezmjasnje zežiwja, štož němskemu „fleischlos“ wotpowěduje , a wegetar by potom móhł bjezmjasnik rěkać. Tole pak po wobsahu cyle korektne njeje: wegetar resp. wegetariar konsumowanje mortwych zwěrjatow wotpokazuje, a tuž so někotři jenož mjasa wzdadźa, druzy pak tež ryby. Tuž njeby wuprajenje, zo so něchtó bjezmjasnje zežiwi, prawe było. Bychmy dyrbjeli dodać, zo je to tež bjezrybne zežiwjenje. Mjez tym znajemy dalše wašnje zežiwjenja, kotrež so w hesłarjach dwurěčnych słownikow ani hišće njejewi – je to wegane zežiwjenje, potajkim zežiwjenje bjez zwěrjacych produktow. A štóž so takle zežiwja, je wegan resp. weganka. Tuž widźimy, zo ma so tež serbski rěčespyt z tematiku wegetariskeho abo weganeho zežiwjenja w přichodźe hišće zaběrać.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: wotwodźenka, adjektiw, substantiw

hesła: fleischlos, bjezmjasny, wegetariar, wegetariski, wegetar, wegetarka, bjezrybny, zežiwjenje, wegany, wegan, weganka