Rěčne kućiki

Beschusshemmend

W němčinje wutworja so husto we fachowych wobłukach ćežko zrozumliwe słowa, za kotrež druhdy tež serbski wotpowědnik trjebamy. Jedne tajke słowo je „beschusshemmend“. Blidarjo maja na přikład „beschusshemmende Fenster und Türen“ w swojim poskitku, druhe firmy poskićuja „beschusshemmende Westen“, kotrež tež policija wužiwa. A kak nětko serbsce? Serbski wotpowědnik za „beschießen“ rěka wobtřěleć, ale tworić někajke wobtřělenje haćace/wotražowace wokno je spodźiwne, wšak njemóža tajke wokna wobtřělenju zadźěwać. W němčinje móžemy tež prajić „durchschusshemmende Fenster, Türen abo Westen“, potajkim přetřělenje/přetřěl haćace wokno. Ale to klinči tohorunja njelepe. Dyrbimy so prašeć, wo čo scyła dźe: Tute wosebite wokna abo durje su mjenujcy tak konstruowane, zo njehodźa so přetřěleć. Za woznam, zo hodźi abo móže so něšto činić, mamy w serbšćinje wosebity sufiks, kotryž připójsnjemy na werb, a to je -omny: přirunajomny, widźomny, přetřělomny. A dokelž so tute wosebite wokna a durje přetřěleć njehodźa, tworimy z toho adjektiw njepřetřělomny a hižo mamy kmany serbski wotpowědnik za němske „beschusshemmende Fenster“, mjenujcy njepřetřělomne wokna.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: adjektiw, wotwodźenka

hesła: beschusshemmend, durchschusshemmend, kugelsicher, njepřetřělomny