Rěčne kućiki

Aufwind

K wuwiću rěče słuša fenomen, zo wužiwa so słowo za konkretny předmjet naraz tež w přenjesenym zmysle. Při přełožowanju tajkeho słowa w přenjesenym zmysle do serbšćiny dyrbimy pak so prašeć, hač hodźi so samsne słowo tež w serbšćinje w přenjesenym zmysle wužiwać. Na přikład móžemy słowo pranc w němčinje a serbšćinje w přenjesenym zmysle wužiwać a kóždy rozumi prancowy zakoń, potajkim zakoń wo zakazu swobodneho wuprajenja měnjenja. Hinak je to z němskim „Aufwind“. „Aufwind“ wopisuje zjaw z meteorologije, serbsce je to wotspodny/wuzběhowacy wětr. W přenjesenym zmysle pak njehodźi so serbsce po němskim přikładźe „Die Partei ist wieder im Aufwind“ prajić: Strona je zaso we wuzběhowacym wětře. Tu bychmy na přikład prajić móhli: Strona zaso postupuje. W zwisku ze sportowym mustwom móžu sej tež předstajić tajkule sadu: Mustwo so zaso zhraba. Abo: Mustwo je (zaso) na dobyćerskim puću.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, rěčne wobroty

klučowe słowa: wobrot, přenjeseny woznam

hesła: Aufwind, Maulkorbgesetz, pranc, prancowy zakoń