Rěčne kućiki

Auf nüchternen Magen

Druhdy dóstanjemy wot lěkarja lisćik za přepytowanje kreje. Móže być, zo dyrbimy potom rano „nüchtern“ do labora hić. Němske „nüchtern“ ma wjacore woznamy a wot nich wotwisuje, kak tomu serbsce prajimy. Hdyž njejsym ničo piła, sym strózba. Někotři ludźo móža bjez emocijow wo wšelakich podawkach rěčeć, woni potajkim strózbje wo tym powědaja. A kak prajimy to serbsce, hdyž je žołdk prózdny? Je to načwutrobu: Wón dyrbi načwutrobu k lěkarjej abo do labora hić. Wona bjerje swoje medikamenty načwutrobu. Naši předchadnicy prajachu hišće na tšći wutroby; słowo wutroba měješe tehdy hišće šěrši woznam ,nutřkowne organy‘ respektiwnje ,ćěło z nutřkownymi organami‘ – podobnje kaž dźensa hišće w mnohich słowjanskich rěčach. W serbšćinje je so wuraz na tšći wutroby w běhu časa skrótšił na načwutrobu. Prěnjotny adjektiw tšći znaja hišće dźensa w druhich słowjanskich rěčach z woznamom ,leer, nüchtern‘, na př. pólsce „czczy“, rusce „тощий“. Wuraz načwutrobu je potajkim přikład za wobchowanje stareho słowjanskeho słowčka w serbšćinje jeničce w krutym wobroće.

A. Pohončowa

temy: rěčne wobroty

klučowe słowa: wobrot, přenjeseny woznam

hesła: Magen, nüchtern, načwutrobu, strózby, leer