Rěčne kućiki

Apnoetauchen

Za někotrych je to njepředstajomne, za druhich je to sport: nurjenje bjez pomocnych srědkow. Fachowy wuraz za to rěka němsce „Apnoetauchen“. A serbsce? Sym čitała serbski wuraz apnoenurjenje, tworjeny po wobchadnorěčnym mustrje, ale po mojim měnjenju scyła trěbny njeje. Serbšćina wužiwa město zestajenkow zwjetša kompleksne pomjenowanja, wobstejace na přikład z adjektiwa a substantiwa. Pola „Apnoetauchen“ je tworjenje adjektiwa wot cuzeho słowa „apnoe“ trochu spodźiwne, ale móžne, mjenujcy apnoeske nurjenje. Takle by snadź ryzy fachowy wuraz rěkać móhł. Dźe pak tež hinak. W němčinje praji so nimo „Apnoetauchen“ tež „Freitauchen“. Po tutym mustrje móžemy serbsce prajić swobodne nurjenje. To je samo lěpši wuraz hač jendźelske słowo „freediving“, kotrež so w pólšćinje wužiwa. A wězo namakamy dalše wotpowědniki, kotrež wobsteja ze serbskich słowow, mjenujcy bjezdychowe nurjenje, nurjenje bjez dycha abo nurjenje bjez dychanja.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: wobchadna rěč, substantiw

hesła: apnoenurjenje, apnoeske nurjenje, Apnoetauchen, Freitauchen