Rěčne kućiki

Antanztrick

Paduši sej stajnje zaso nowe triki wumysluja, zo bychu ludźom pjenjezy pokradnyli. Tež we Łužicy znaty je mjeztym tak mjenowany wnučkowy trik. W zašłych tydźenjach a měsacach pak bě w medijach přeco zaso rěč wo poměrnje nowym wašnju kradnjenja, mjenujcy z pomocu tak mjenowaneho „Antanztricka“. Paduch so swojemu potencielnemu woporej rejujo bliži, při tym pyta z nim ćělny kontakt, zo njeby wopor pytnył, kak jemu móšnju abo handy ze zaka wućehnje. W samsnym času bliži so dalši paduch, kotryž pokradnjene wěcy hnydom přewozmje. Tajcy paduši su trikowi jebakojo (ně. „Trickbetrüger)“; konkretnje móžemy tajkeho „Antänzera“ mjenować rej(o)wacy jebak/paduch, rej(o)war-jebak, rej(o)war-paduch abo jebak/paduch z rej(o)warskim trikom. A „Antanztrik“ móžemy serbsce pomjenować rej(o)warski trik. Komuž je to spodźiwne, móže wuraz tež do pazorkow stajić kaž to němčina čini. – Kedźbujće tuž: Tykńće sej móšnju a handy do nutřkownych zakow a njedajće so mylić wot rejowacych jebakow – radšo so jim wuwińće.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: antanzen, Antänzer, Antanztrick, Trickbetrüger, jebak, rejować, rejwać