Rěčne kućiki

Ansprechpartner

Na serbskej internetnej stronje, hdźež so předstaja přistajeny personal, čitach njedawno, zo je „něchtó narěčny partner za serbske towarstwa“ abo „narěčny partner za knježerstwo“. Spodźiwnje, při sebi myslach. Wšak je narěčny wotwodźenka wot słowa narěč. A narěč móže něchtó před publikumom dźeržeć respektiwnje něchtó rěči nimo spisowneje rěče swoju domjacu narěč, swój dialekt. Dyrbimy potajkim na to dźiwać, wot kotreho słowa mamy adjektiw wotwodźeć. W našim padźe wot werba narěčeć a tón rěka narěčenski. Tuž by serbski ekwiwalent za „Ansprechpartner“ był narěčenski partner. Předstajomne je pak tež pomjenowanje kontaktowa abo kontaktna wosoba. Słowo kontakt je so w interneće tak zadomiło, zo namakaće pod tutej rubriku zwjetša mjena, adresy, telefoniske a faksowe čisła. Potajkim je něchtó, na kotrehož móžeće so we wěstych prašenjach wobroćić, waša kontaktowa wosoba, kontaktna wosoba respektiwnje waš narěčenski partner. A Bóh dał, zo w kóždym zarjedźe tajkeho tež namakaće.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: kontaktna wosoba, kontaktowa wosoba, Ansprechpartner, Kontaktperson