Rěčne kućiki

Anlieger, Anliegerverkehr

Rjany přikład z němskeje hamtskeje rěče je słowo „Anlieger“, runje tak kaž zestajenka „Anliegerverkehr“. Němski „Anlieger“ je něchtó, kiž při (wěstej) dróze bydli, wón je potajkim při (tej) dróze bydlacy, při čimž chcu wuzběhnyć prepoziciju při: při dróze a nic na dróze bydlacy, wšak njejsu wotpowědni wobydlerjo bjezdomni, zo dyrbja na dróze bydlić. Dalši serbski ekwiwalent za „Anlieger“ by był přidróžnik. A němskemu „Anliegerverkehr“ by wotpowědowało wobchad při (tutej) dróze bydlacych respektiwnje krótšo wobchad přidróžnikow. Wobchad na tutej dróze podleži wěstym wobmjezowanjam, kaž na př. redukowana spěšnosć, haćenja, zo by so wobchad změrował, parkowanje je husto jenož za tu bydlacych ludźi dowolene. Za to pak dyrbja w někotrych městach wjace za rjedźenje swojeje dróhi wudać. W zwisku z němskim „Anlieger“ chcu hišće dalšu zestajenku předstajić, a to je „Anliegergemeinde“. Serbski ekwiwalent za to njesměmy po samsnym mustrje tworić kaž „Anliegerverkehr“, dokelž ma to cyle hinaši woznam. Prawje rěka to serbsce susodna gmejna abo z druhej wjesku mjezowaca gmejna.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: Anliegerverkehr, Anlieger, wobchad, Anliegergemeinde, přidróžnik