Rěčne kućiki

Altersteilzeit

Jako so njedawno znateho woprašach, što nětko čini, praji wón: „Sym nětko na Altersteilzeit“. Derje, tole bě krótka a jadriwa informacija a wědźach, zo měni wón z dweju fazow wobstejacy blokowy model, kotryž so w poslednich lětach dźeń a husćišo praktikuje. Přemyslowach pak, kak móhli tutu „Altersteilzeit“ serbsce pomjenować. Dočasny wuměnk zda so być ekwiwalent, pomjenuje pak bóle to, štož rěka němsce „Vorruhestand“. Po wobsahu tohodla prawe njeje. Wosebitosć woneho blokoweho modela wobsteji mjenujcy w tym, zo sy tež w druhej fazy, tak mjenowanej fazy wotpočinka, němsce „Freistellungsphase“, formalnje hišće přistajeny. Eksaktne pomjenowanje by tuž było skrótšeny dźěłowy čas w starobje respektiwnje dźělny dźěłowy čas w starobje. Haj, ale tole je zaso dołhe a z tym njelepe. Kak potajkim krótko podawać wonu informaciju w ertnej rozmołwje? Na přikład takle: Mam nětko dźělne starobne přistajenje.

Lubi připosłucharjo, tomu pak hišće tak njeje, dźěłam dale połnje a to tež z wulkim wjeselom!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Altersteilzeit, Vorruhestand, wuměnk, Freistellungsphase, staroba, wotpočink, předrenta