Rěčne kućiki

Allgegenwärtig

Před štyrjomi lětami přiwyskachmy němskemu mustwu, hdyž doby swětowe mišterstwa w kopańcy. A tež nětko sydaja zaso dźěći, młodostni a dorosćeni hodźiny dołho před telewizorom a sćěhuja z wulkej napjatosću pospyty koparjow, bul do wrotow třělić. A to nic jenož w Ruskej, hdźež so lětuše swětowe mišterstwa wotměwaja, ale tohorunja w druhich kónčinach swěta a wězo we Łužicy. Kopańca je potajkim zaso wšehowšudźomna. Wuraz wšehowšudźomny jako serbski wotpowědnik za němske „allgegenwärtig“ wustupuje w hornjoserbskim pismowstwje jenož zrědka, hačrunjež je zapisany w Pfulowym słowniku z lěta 1866 kaž tež w dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku. Mamy pak hišće dalšej serbskej wotpowědnikaj: wšudźomny a omniprezentny. Dalši wuraz wšudźom přitomny so dźensa wjace njewužiwa. Nawjazujo na moje prěnjotne myslički, móžemy potajkim prajić, zo je kopańca tuchwilu wšehowšudźomna, wšudźomna abo omniprezentna. Wuběr konkretneho wuraza wotwisuje drje wot wosobinskeho słoda awtora, štož je na kóncu wšojedne, hdyž němske mustwo derje hraje a dobre městno wobsadźi.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: adjektiw

hesła: allgegenwärtig, wšehowšudźomny, omniprezentny, wšudźomny