Rěčne kućiki

Adwentne chłóšćenki

Dźensa přiwobroću so wšelakim adwentnym chłóšćenkam a jich pomjenowanjam, wšako nětko w adwentnym času wšudźe za wosebitymi korjeninami wonja. K adwentnym chłóšćenkam liča mjez druhim Połčničanske poprjancy. W Połčnicy pak jenož normalne poprjancy njepjeku, ale předawaja tež z marmeladu pjelnjene poprjancowe róžki, jónu ze šokoladu (serbsce: pjelnjene šokolodźane róžki respektiwnje we wobchadnej rěči pjelnjene šokoróžki, němsce: „gefüllte Schokoladenspitzen“) a jónu bjez šokolady (serbsce: pjelnjene róžki). Dalša specialita su tak mjenowane makrony, pječwo z mlětych mandlow, worješkow abo z kokosowych tružkow kaž tež z bělka a cokora. Tajke makrony kaž tež druhe adwentne poprjančki móže sej kóždy sam doma napjec. Štóž nima recept abo chwile dosć, njech sej kupi hotowu muku za pječenje (němsce „Backmischung“). Tajku poskića Wósporska poprjancarnja na přikład za poprjancy, hodowne poprjančki, čorno-běłe pječwo, worješkowe abo połnožitne poprjančki, kotrež hodźa so ze sadom pjelnić. Štóž tak rady poprjančki njepječe, ale so bóle za wuwiće poprjancarstwa zajimuje, tón njech wopyta „Staru poprjancarnju“ – techniski muzej we Wósporku.

A. Pohončowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa, słowotwórba

klučowe słowa: wobchadna rěč, hybridna zestajenka, němčina, słowne polo

hesła: Schokoladenspitzen, šokolodźane róžki, šokoróžki, Backmischung, poprjanc, poprjancy, poprjančk, poprjančki, pječwo