Rěčne kućiki

Achterbahn

Njedawno dźěše w młodźinskim wusyłanju serbskeho rozhłosa wo woblubowane zaběry młodostnych w prózdninach. Mjez druhim rozprawjachu tam młodźi ludźo, zo jězdźa rady do zabawowych parkow-hermankow. Najwjetše wjeselo wobradźeja jim tam pječa „sektowe čary“. Hm, što drje je to do čarow? Pije so tam sekt? Z dalšeje rozmołwy pak bě wusłyšeć, zo dźěše wo to, štož znajemy němsce jako „Achterbahn“. Tute słowo w staršich serbskich słownikach zapisane njeje. W dwuzwjazkowym němsko-hornjoserbskim słowniku namaka so serbski wotpowědnik seklowa čara. To wšak kryje so hač na jedyn pismik ze sektowej čaru, ale zwotkel bjerje so tute dźiwne wotchilenje, kiž po wšěm zdaću žanoho zmysła nima? Hódančko so wujasni, hdyž pohladamy do internetoweho słownika pod boehmak.de, hdźež našu sektowu čaru namakamy. Ale to je zmylk, kiž je so stał při digitalizaciji. Mjeztym wšak mamy pod adresu hornjoserbsce.de lěpšu digitalnu wersiju tutoho słownika w interneće. Tuž přeju wšěm wopytowarjam wjetšich a mjeńšich hermankow rjanu zabawu na seklowych čarach, chiba tež na wosmičkowych čarach, štož bych sej tohorunja jako přiměrjene pomjenowanje za tajke zabawnišćo předstajić móhła.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, němčina

hesła: Achterbahn, seklowa čara, wosmičkowa čara