Rěčne kućiki

Abwrackprämie

Maće wy, lubi posłucharjo, stare awto a chceće sej snano w blišim času nowe kupić? Potom zajimuje was zawěsće premija, kotraž rěka němsce „Abwrackprämie“. Pomjenowanje je tež w němčinje nowe, dokelž jedna so wo konkretnu naprawu njedawno wobzamknjeneho konjunkturneho paketa za Němsku. Oficialnje a korektnje rěka wona „staatliche Umweltprämie“, ale tež „Abwrackprämie“ so tuchwilu w medijach wužiwa. Kak nětko serbsce pomjenować wonu premiju, kotraž kupcow pohonjuje, so tola za nowe awto rozsudźić?

W serbšćinje rěka wona statna wobswětowa premija, dokelž ma zešrotowanje starych awtow tež być na dobro wobswěta. Za němske „Abwrackprämie“ namjetuju premija za zešrotowanje awta. Njetrjebamy ani konkretizować za zešrotowanje stareho awta, dokelž je to najskerje logiske, zo so jenož starše abo mjenjehódne awta zešrotuja.

Haj, a štož nastupa hižo mjenowany konjunkturny paket, móžemy jón tež pomjenować konjunkturny pakćik, ale prošu nic konjunkturny wačok, kaž sym to njedawno čitała.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw

hesła: Abwrackprämie, Umweltprämie, Prämie, Konjunkturpaket, konjunkturny pakćik