Rěčne kućiki

Absacker

Wěsće wy, lubi słucharjo, što ma być zmotak? Kolegowka njedawno powědaše, zo je so tute słowo wutworiło na serbskich swójbnych swjedźenjach. Je wšak znate, zo Serbja rady swjeća a spěwaja a sej při tajkich składnosćach tež dobru kapku popřeja. Hdyž potom dobra nalada knježi, wězo nichtó domoj njecha. Husto so potom hišće škleńčka wuprózdni, hišće dalša a tak dale. W tutym zwisku jewi so w mnohich rěčach pomjenowanje za woprawdźe poslednju škleńčku, prjedy hač so potom domoj šmjataš. W němčinje wužiwa so za to „Absacker“. Sym čitała, zo je to w Awstriskej „Fluchtachterl“ – posłownje mały lunk, prjedy hač so domoj njepodaš. Serbsce móžemy tuž prajić, zo je to poslednja škleńčka abo tež škleńčka na božemje. Wotwodźenka zmotak je so wutworiła po słowjesu so motać, kotrejež němski ekwiwalent rěka tež „taumeln“ abo „torkeln“ a wopisuje bóle wašnje pohibowanja domoj.

Lubi słucharjo, přeju wam tuž, zo byšće so stajnje w prawym času domoj šmjatali a zo sčasom pytnjeće, hdy je prawy wokomik za poslednju škleńčku abo tež škleńčku na božemje. A wy lube dźěći, spěšnje zaso zabudźće, štož sym wam dźensa powědała.

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, wotwodźenka

hesła: Absacker, Fluchtachterl, zmotak, palenc