Rěčne kućiki

Abgeltungssteuer a Freistellungsauftrag

Na proze do noweho lěta je stajnje tak, zo so něštožkuli změni. Tak bě hižo pola našich prjedownikow, a tuž namakamy tež w „Serbskim přisłownym leksikonje“ zapiski kaž „Nowe lěto sej nowu pokutu žada“, „Nowe lěto – nowe njezbože a zbože“ abo tež „Nowe zakonje a nowe roboty“. Tak budźe tež 2009. Nochcych dźensa poprawom wo pjenjezach rěčach, ale nowe zakonje wot januara z nimi zwisuja. Jedna z nowostkow je tak mjenowany wotrunanski dawk, němsce „Abgeltungssteuer“. Je to dawk, kotryž banka wot wašeho kapitala respektiwnje zapołožkow direktnje sćaza a wotpowědnym instancam dale dawa. Štóž njeje do toho stajił próstwu wo wuswobodźenje z płaćenja dawkow, němsce „Freistellungsauftrag“, abo štóž ma přewjele nalutowaneho – tomu banka direktnje 25% procentow wotćehnje. Naša ćeta by prosće prajiła, zo tón nadawk za tu frajštelunku dawno hižo ma.

Přińdźće wy, lubi posłucharjo, derje do noweho lěta – z mjenje abo wjac pjenjezami - z próstwu wo wuswobodźenje z płaćenja dawkow abo bjez njeje. Wotrunanski dawk so zawjedźe, ale wšitcy wěmy, zo su na swěće wažniše wěcy!

J. Šołćina

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: substantiw, přisłowo

hesła: Abgeltungssteuer, Freistellungsauftrag, dawk, dawki