Rěčne kućiki

Aberwitzig

Z kruha rozhłosownikow dóstachmy njedawno prašenje, kak měło so najlěpje přełožić němske „aberwitzig“. Tute słowo njenamakamy w němsko-hornjoserbskim słowniku ani tež w słowniku noweje leksiki. Wězo njeje to žane nowe słowo, za to pak słuša wone w němčinje do wyšeho stila. Tuž je najlěpje za druhim němskim słowom pytać, potajkim za synonymom. A tych je cyła šwita: mjez druhim „absurd“, „irrwitzig“, „unsinnig“, „verrückt“, „wahnwitzig“. Tole dowjedźe nas na slěd serbskich wotpowědnikow: Tak móže „ein wahnwitziges Unternehmen“ być kołwrótne abo błudne předewzaće. „Er kam mit einem wahnwitzigen Tempo gefahren“ móžemy přełožić takle: Wón přismali kaž złonjedobre. A „ein wahnwitziger Gedanke“ njech budźe absurdna abo wólberna myslička. Widźimy potajkim zaso, zo njewotpowěduja sej serbske a němske słowa přeco jedyn do jedyn, ale zo dyrbimy pytać za wurazom, kotryž hodźi so najlěpje do konteksta.

S. Wölkowa

temy: serbske wotpowědniki za němske słowa

klučowe słowa: adjektiw, synonym

hesła: aberwitzig, -witzig, wahnwitzig, absurd